MANDRAKe

MANDRAKe


MANDRAKe


Proč Mandrake?
Určitě by jste vygůglili několik odkazů na Red Hat větev Linux, také na kouzelníka z "Mandrake the Magician comic book" ale inspirací byl Group Captain Lionel Mandrake z filmu Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ( Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu ). Pokud jste tento film z roku 1964 ještě neviděli, vřele doporučuji. Krátká ukázka (v původním znění).
Kromě toho, pokud se na to cítíte, dovolil jsem si sepsat svých PÁR ÚVAH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH.
img
Mandrake the Magician Mandrake the Magician Group Captain Lionel Mandrake

O stvoření


Na počátku byl stvořen vesmír. Spoustu lidí to naštvalo a většinou se to považovalo za chybný krok. Mnohé rasy věří, že vesmír byl stvořen nějakým bohem. Jen Džatravartidové z Viltvodlu VI věří, že vesmír vysmrkla z nosu bytost zvaná Velký zelený Křečopažout. Džatravartidové, kteří žijí v neustálém strachu, že jednou nastane to, co nazývají příchodem velkého bílého kapesníku, jsou malí modří tvorové s více než padesáti rukama. Díky tomu jsou jedineční v dějinách vesmíru, protože vynalezli dřív intimspray než kolo. Kromě obyvatel Viltvodlu VI však teorii Velkého zeleného Křečopažouta téměř nikdo nepřikládá valnou míru, a tak vesmír zůstává hádankou, pro niž všichni neustále hledají vysvětlení.

Tak například jistá rasa hyperinteligentních pandimenzionálních bytostí si kdysi postavila obří superpočítač zvaný HLUBINA MYŠLENÍ, aby jim jednou provždy vypočítal
"Definitivní odpověď na Základní otázku života, vesmíru a vůbec". Po sedm a půl miliónů let HLUBINA MYŠLENÍ počítal a počítal, až nakonec oznámil odpověď:
"čtyřicet dva" - a tak musel být postaven ještě větší počítač, aby zjistil, jak vlastně zní otázka. Tento počítač nazvaný ZEMĚ byl tak obrovský, že si ho často pletli s planetou - tohoto omylu se dopouštěli hlavně opicím podobní tvorové, kteří se potulovali po jeho povrchu a vůbec netušili, že jsou jen součástí programu obrovského počítače. Je to dost zvláštní, protože bez tohoto jednoduchého a samozřejmého poznatku nemohlo nic, co se kdy na ZEMI událo, dávat sebemenší smysl.
Douglas Adams - Restaurant na konci vesmíru.

PŘEJÍT DO ARCHIVU

refresh page 5 Thermidor l'an CCXXVII | © 2006-2014 judoweb.cz | Designed & created by: www.mandrake.name